Şerhu Tehzîbi'l-mantık ve'l-kelâm /
شرح تهذيب المنطق والكلام

Dil Kodu Arapça
Dewey Yer Numarası 160
Müellif Adı Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es’ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î,
الدوانی، أبو عبد الله جلال الدین محمد بن أسعد بن محمد الدوانی الصدیقی الشافعی
Varak sayısı 4b-42b varak
Yazı türü ; Satır sayısı Talik; mensur; değişken satır.
Genel Not Tezhip özellikleri: Eserde “kavlühû” kelimeleri kırmızı mürekkeple yazılmış, bazı cümle başında ki kelimelerin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir.
Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
Mürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
Yazmanın başlangıç satırları: بسم الله ... تهذيــب المنطق والكلام توشيحه بذكر المفضل المنعام ... وبعد فهذه عجالة نافعة وعلالة رايعة تروى غليل طلبي صناعة الميزان وتشفي غليل السائقين إلى مساق البرهان لم التفت إلى ما اشتهر فالحق أحق ...
Yazmanın bitiş satırları: قوله فهذه البسایط یعنی المعتبرة لا مکان اعتبار بسائط اخری کما یساقی بسائط اخری معتبره فی ضمن المرکبات ... ووضعت النسبة بين كل اثنين منها في ملتقى الخطين الخارجين من كليهما تسهيلا للضبط على المبتدي
Kondisyon: Eserin varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, yazılar sudan zarar görmüş, bazı formalar birbirinden ayrılmış, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikişleri gevşemiştir.
Diğer özellikler: Teftâzânî (ö. 792/1390)'nin mantık ve kelâm konularında yazdığı Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm'ına şerhtir. Eserin 11-12, 14-15, 22-23, 24-25, 26-27, 27-28, 29-30, 30-31, 31-32 varakları arasında şukka vardır. Eser ismi ve müellif ismi kaynaklardan ve kataloglardan taranarak bulunmuştur.
Rakabe kaydı: Vardır.
Konu - Konusal Terim Mantık
المنطق
Logic
İslam dini __ Akâid ve kelâm
الدین الاسلامي __ الكلام العقائد
Islamic religious __ Akaid and kalam
Demirbaş Kütüphane Durum İşlemler
002329-II Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Rafta
LEADER 03071ntm a2200385 a 4500
001 5069
005 20210927144008
008 160922n 000 0 ara
040 |aDİB
041 0 |aArapça
082 00|a160|223
090 |a002329-II
100 0 |6880-01|aEbû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es’ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î,|cDevvânî,|dö. 908 [1502]
880 1 |6100-01/(3/r|aالدوانی، أبو عبد الله جلال الدین محمد بن أسعد بن محمد الدوانی الصدیقی الشافعی
245 10|6880-02.|aŞerhu Tehzîbi'l-mantık ve'l-kelâm /|cEbû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es’ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î.
880 1 |6245-02/(3/r|aشرح تهذيب المنطق والكلام
300 |a4b-42b varak|bTalik; mensur; değişken satır.|c210x140mm, 140x70mm.
500 |aTezhip özellikleri: Eserde “kavlühû” kelimeleri kırmızı mürekkeple yazılmış, bazı cümle başında ki kelimelerin üzerine kırmızı mürekkeple keşide çekilmiştir.
500 |aKâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
500 |aMürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
500 |aYazmanın başlangıç satırları: بسم الله ... تهذيــب المنطق والكلام توشيحه بذكر المفضل المنعام ... وبعد فهذه عجالة نافعة وعلالة رايعة تروى غليل طلبي صناعة الميزان وتشفي غليل السائقين إلى مساق البرهان لم التفت إلى ما اشتهر فالحق أحق ...
500 |aYazmanın bitiş satırları: قوله فهذه البسایط یعنی المعتبرة لا مکان اعتبار بسائط اخری کما یساقی بسائط اخری معتبره فی ضمن المرکبات ... ووضعت النسبة بين كل اثنين منها في ملتقى الخطين الخارجين من كليهما تسهيلا للضبط على المبتدي
500 |aKondisyon: Eserin varakları su almış ve sayfalarda lekeler oluşmuş, yazılar sudan zarar görmüş, bazı formalar birbirinden ayrılmış, bazı varaklarda mürekkep dağılmış, bazı varakların dikişleri gevşemiştir.
500 |aDiğer özellikler: Teftâzânî (ö. 792/1390)'nin mantık ve kelâm konularında yazdığı Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm'ına şerhtir. Eserin 11-12, 14-15, 22-23, 24-25, 26-27, 27-28, 29-30, 30-31, 31-32 varakları arasında şukka vardır. Eser ismi ve müellif ismi kaynaklardan ve kataloglardan taranarak bulunmuştur.
500 |aRakabe kaydı: Vardır.
510 |aDİA cilt: 9,  sayfa: 257-262
590 |a002329
650 4|aMantık
650 4|aالمنطق
650 0|aLogic
650 4|aİslam dini|xAkâid ve kelâm
650 4|aالدین الاسلامي|xالكلام العقائد
650 0|aIslamic religious|xAkaid and kalam
907 |aY01762-II