Îsâgocî /
ايساغوجي

Dil Kodu Arapça
Dewey Yer Numarası 160
Müellif Adı Esîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî,
أثیر الدین الأبهري، اثیر الدین المفضل بن عمر السمرقندي الأبهري
Eserin Bilinen Diğer Adı er-Risâletü’l-esîriyye fi’l-mantık
الرسالة الاثیریة في المنطق
İstinsah Tarihi 1224  [1809-10]
Varak sayısı 148a-153b varak
Yazı türü ; Satır sayısı Nesih; mensur; 15 satır.
Genel Not Tezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup bazı kelimelerin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı mürekkep ile cedvellenip çerçevelenmiştir.
Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
Mürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
Yazmanın başlangıç satırları:بسم الله ... قال الشیخ الامام العلامة افضل المتاخرین ... اثیر الدین الابهری ... اما بعد فهذه رسالة فی المنطق اوردنا فیها ما یجب استحضارها لمن یبتدء فی شئ من العلوم
Yazmanın bitiş satırları:المغالطة هی قیاس مؤلف من مقدمات کاذبة شبیهة بالحق او من مقدمات وهمیة کاذبة والعمدة هی البرهان
Diğer özellikler: Mantıkla alakalı bir eser olup mantığın bütün konularını muhtasar bir şekilde ele alınmıştır. Eserin 148a varağı boştur. Eser 153a varağında bitmiş olup 148a ve 153b varağı boştur. Eserde yazı değişmediğinden on birinci risalede ki müstensih ismi (147a) bu risalede de kaydedilmiştir. Eserde müellif ismi 148b varağının Besmeleden sonraki ikinci satırında yer almakta olup eser ismine dibacede işaret edilmiştir.
Rakabe kaydı: Vardır.
Ferağ kaydı: 153a varağında ferağ kaydı vardır.
Konu - Konusal Terim Mantık
المنطق
Logic
Müstensih Adı Ali [el-Ermenâkî], Müstensih.
علی [الارمناكی] مستنسخ
Demirbaş Kütüphane Durum İşlemler
003261-XIII Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Rafta
LEADER 02844ntm 2200397 a 4500
001 4964
005 20181120112405
008 160410s 1809-10####000 000 0 ara
041 0 |aArapça
082 74|a160|2İSC
090 |a003261-XIII
100 0 |6880-01|aEsîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî,|cEsîrüddîn Ebherî,|dö. 663 [1265?]
880 1 |6100-01/(3/r|aأثیر الدین الأبهري، اثیر الدین المفضل بن عمر السمرقندي الأبهري
245 10|6880-02.|aÎsâgocî /|cEsîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî ; müstensih:Ali [el-Ermenâkî].
880 1 |6245-02/(3/r|aايساغوجي
246 10|6880-03|aer-Risâletü’l-esîriyye fi’l-mantık
880 1 |6246-03/(3/r|aالرسالة الاثیریة في المنطق
260 |g1224  [1809-10]
300 |a148a-153b varak|bNesih; mensur; 15 satır.|c210x140mm, 140x70mm.
500 |aTezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup bazı kelimelerin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı mürekkep ile cedvellenip çerçevelenmiştir.
500 |aKâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
500 |aMürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
500 |aYazmanın başlangıç satırları:بسم الله ... قال الشیخ الامام العلامة افضل المتاخرین ... اثیر الدین الابهری ... اما بعد فهذه رسالة فی المنطق اوردنا فیها ما یجب استحضارها لمن یبتدء فی شئ من العلوم
500 |aYazmanın bitiş satırları:المغالطة هی قیاس مؤلف من مقدمات کاذبة شبیهة بالحق او من مقدمات وهمیة کاذبة والعمدة هی البرهان
500 |aDiğer özellikler: Mantıkla alakalı bir eser olup mantığın bütün konularını muhtasar bir şekilde ele alınmıştır. Eserin 148a varağı boştur. Eser 153a varağında bitmiş olup 148a ve 153b varağı boştur. Eserde yazı değişmediğinden on birinci risalede ki müstensih ismi (147a) bu risalede de kaydedilmiştir. Eserde müellif ismi 148b varağının Besmeleden sonraki ikinci satırında yer almakta olup eser ismine dibacede işaret edilmiştir.
500 |aRakabe kaydı: Vardır.
500 |aFerağ kaydı: 153a varağında ferağ kaydı vardır.
510 |aDİA cilt: 10,  sayfa: 75-76
590 |a003261
650 4|aMantık
650 4|aالمنطق
650 0|aLogic
700 0 |6880-04,|aAli [el-Ermenâkî],|eMüstensih.
907 |aY02785-XIII