er-Risâletü’l-kadîme fî isbâti’l-vâcib /
الرسالة القدیمة فی اثبات واجب

Dil Kodu Arapça
Dewey Yer Numarası 297.4
Müellif Adı Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es'ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î,
الدوانی، أبو عبد الله جلال الدین محمد بن أسعد بن محمد الدوانی الصدیقی الشافعی
İstinsah Tarihi 1226[1811-12]
Varak sayısı 71b-101b varak
Yazı türü ; Satır sayısı Nestalik; mensur; 15 satır.
Genel Not Tezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup bazı kelimelerin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçevelenmiştir.
Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
Mürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
Yazmanın başlangıç satırları:بسم الله ... سبحانک سبحانک ما اعظم شانک واظهر برهانک انت الشاهد فی العین ولا شاهدک العین وانت اقرب الی الشئ ... وبعد فیقول الفقیر ... الدوانی الصدیقی قد حررت فی هذه الرسالة وجوه براهین اثبات الواجب
Yazmanın bitiş satırları:ولکن هو الله ربی یحق الحق بفضله ویبطل الباطل بعدله بیده الحسنی والیه الرجعنی والصلوة والسلام علی نبیه تمت الرسالة اثبات الواجب
Kondisyon: Eserin bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüş, bazı varaklarında lekeler oluşmuştur.
Diğer özellikler: Allah’ın varlığı konusunu işlemektedir. Eser 100b varağında bitmiş olup 101a-b varağı boştur. Eserde müellif ismi 71b varağının Besmeleden sonraki onuncu satırında bulunmakta olup eser ismi 71b varağının on birinci satırında yer almaktadır.
Rakabe kaydı: Vardır.
Ferağkaydı: 100b varağında ferağ kaydı vardır.
Konu - Konusal Terim İslam dini __ Akâid ve kelâm
الدین الاسلامي __ الكلام العقائد
Islamic religious __ Akaid and kalam
Müstensih Adı Ahmed Ermenâkî, Müstensih.
احمد ارمناكی مستنسخ.
Demirbaş Kütüphane Durum İşlemler
003261-IX Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Rafta
LEADER 03029ntm 2200385 a 4500
001 4960
005 20181108113411
008 160410n xx##### 000 0 ara
041 0 |aArapça
082 74|a297.4|2İSC
090 |a003261-IX
100 0 |6880-01|aEbû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es'ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î,|cDevvânî,|dö. 908 [1502]
880 1 |6100-01/(3/r|aالدوانی، أبو عبد الله جلال الدین محمد بن أسعد بن محمد الدوانی الصدیقی الشافعی
245 13|6880-02.|aer-Risâletü’l-kadîme fî isbâti’l-vâcib /|cEbû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es'ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî eş-Şâfi'î ; müstensih: Ahmed Ermenâkî.
880 1 |6245-02/(3/r|aالرسالة القدیمة فی اثبات واجب
260 |g1226[1811-12]
300 |a71b-101b varak|bNestalik; mensur; 15 satır.|c210x140mm, 140x70mm.
500 |aTezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup bazı kelimelerin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçevelenmiştir.
500 |aKâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
500 |aMürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
500 |aYazmanın başlangıç satırları:بسم الله ... سبحانک سبحانک ما اعظم شانک واظهر برهانک انت الشاهد فی العین ولا شاهدک العین وانت اقرب الی الشئ ... وبعد فیقول الفقیر ... الدوانی الصدیقی قد حررت فی هذه الرسالة وجوه براهین اثبات الواجب
500 |aYazmanın bitiş satırları:ولکن هو الله ربی یحق الحق بفضله ویبطل الباطل بعدله بیده الحسنی والیه الرجعنی والصلوة والسلام علی نبیه تمت الرسالة اثبات الواجب
500 |aKondisyon: Eserin bazı varakları kağıt yapıştırmak suretiyle tamir görmüş, bazı varaklarında lekeler oluşmuştur.
500 |aDiğer özellikler: Allah’ın varlığı konusunu işlemektedir. Eser 100b varağında bitmiş olup 101a-b varağı boştur. Eserde müellif ismi 71b varağının Besmeleden sonraki onuncu satırında bulunmakta olup eser ismi 71b varağının on birinci satırında yer almaktadır.
500 |aRakabe kaydı: Vardır.
500 |aFerağkaydı: 100b varağında ferağ kaydı vardır.
510 |aDİA: cilt: 9,  sayfa: 257-262
590 |a003261
650 4|aİslam dini|xAkâid ve kelâm
650 4|aالدین الاسلامي|xالكلام العقائد
650 0|aIslamic religious|xAkaid and kalam
700 0 |6880-03,|aAhmed Ermenâkî,|eMüstensih.
907 |aY02785-IX