el-Muhtasar

Dil Kodu Arapça
Dewey Yer Numarası 492.75
Müellif Adı Ebû ‘Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus el-Mâlikî
Eserin Bilinen Diğer Adı Muhtasaru’l-müntehâ
el-Muhtasaru’l-usûlî
Muhtasaru’l-usûl
İstinsah Tarihi 1226 [1811-12]
Varak sayısı 10a-18a varak
Yazı türü ; Satır sayısı Nesih; mensur; 15 satır.
Genel Not Tezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup şerh edilecek metnin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde 10b-11a varaklarında metnin etrafı çift kırmızı cedvelle çerçevelenmiş, sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçeve yapılmıştır. Diğer varaklarda metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçevelenmiştir.
Kâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
Mürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
Yazmanın başlangıç satırları: بسم الله... الحمد الله رب العالمین ... أما بعد فإني لما رأيت قصور الهِمم عن الإكثار ، وميلها إلي الإيجاز والاختصار صنفت مختصرا في أصول الفقه ثم اختصرته علی وجه بدیع وسبیل منیع ...
Yazmanın bitiş satırları: وکجعل العرضی کالذاتی وکجعل النتیجة مقدمة بتغییر ویسمس مصادرة ومنه المتضائقة وکل قیاس دوری والثانی ان یخرج عن الاشکال تمت الکتاب
Diğer özellikler: Müellif’in Müntehe’s-sûl (su’âl) ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel isimli Kelâmcıların metoduyla kaleme alınmış usûl-i fıkıh eserinin muhtasarıdır. Eser 18a varağında bitmiş olup 10a ve 18b varağı boştur. Eser ismine dibâcede işaret edilmiş olup müellif ismi kaynaklardan taranarak bulunmuştur.
Rakabe kaydı: Vardır.
Ferağ kaydı: 18 varağında ferağ kaydı vardır.
Konu - Konusal Terim Arap dili __ Nahiv
لسان العرب __ النحو
Arap dili __ Gramer
Arabic language __ Grammar
Demirbaş Kütüphane Durum İşlemler
003261-III Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Rafta
LEADER 03007ntm 2200433 a 4500
001 4954
005 20181113163145
008 160410s 1811-12####000 000 0 ara
041 0 |aArapça
082 00|a492.75|223
090 |a003261-III
100 0 |aEbû ‘Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus el-Mâlikî,|cİbnü’l-Hâcib,|d570 [1175] - 646 [1249]
245 10|ael-Muhtasar /|cEbû ‘Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus el-Mâlikî.
246 10|aMuhtasaru’l-müntehâ
246 10|ael-Muhtasaru’l-usûlî
246 10|aMuhtasaru’l-usûl
260 |g1226 [1811-12]
300 |a10a-18a varak|bNesih; mensur; 15 satır.|c210x140mm, 140x70mm.
500 |aTezhip özellikleri: Eserde konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmış olup şerh edilecek metnin üzerine kırmızı mürekkep ile keşide çekilmiştir. Eserde 10b-11a varaklarında metnin etrafı çift kırmızı cedvelle çerçevelenmiş, sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçeve yapılmıştır. Diğer varaklarda metnin etrafı ve sayfanın etrafı kırmızı cedvelle çerçevelenmiştir.
500 |aKâğıt: Krem renkte filigranlı kâğıt
500 |aMürekkep rengi: Siyah ve Kırmızıdır.
500 |aYazmanın başlangıç satırları: بسم الله... الحمد الله رب العالمین ... أما بعد فإني لما رأيت قصور الهِمم عن الإكثار ، وميلها إلي الإيجاز والاختصار صنفت مختصرا في أصول الفقه ثم اختصرته علی وجه بدیع وسبیل منیع ...
500 |aYazmanın bitiş satırları: وکجعل العرضی کالذاتی وکجعل النتیجة مقدمة بتغییر ویسمس مصادرة ومنه المتضائقة وکل قیاس دوری والثانی ان یخرج عن الاشکال تمت الکتاب
500 |aDiğer özellikler: Müellif’in Müntehe’s-sûl (su’âl) ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel isimli Kelâmcıların metoduyla kaleme alınmış usûl-i fıkıh eserinin muhtasarıdır. Eser 18a varağında bitmiş olup 10a ve 18b varağı boştur. Eser ismine dibâcede işaret edilmiş olup müellif ismi kaynaklardan taranarak bulunmuştur.
500 |aRakabe kaydı: Vardır.
500 |aFerağ kaydı: 18 varağında ferağ kaydı vardır.
510 |aDİA cilt: 21,  sayfa: 55-58
590 |a003261
650 4|aArap dili|xNahiv
650 4|aلسان العرب|xالنحو
650 4|aArap dili|xGramer
650 0|aArabic language|xGrammar
907 |aY02785-III