14.993 kayıt

2 Yazma Eser el-Muhtasar   

5 Yazma Eser Hidâyetü’l-hikme   

14 Yazma Eser el-Kâfiye   

17 Yazma Eser Risâle fi hakki’s-sâk.